Klatring. Foto: Kim Abel, Naturarkivet.no

Fjellklatring

Klatring er en allemannsrett. Med klatring menes alle typer klatring fra buldring til teknisk klatring når det foregår i utmark. Alle som klatrer må følge reglene for god ferdselskultur og bla. ta med seg søppel og utstyr hjem, lukke grinder etter seg og ikke gå på dyrket mark.

Klatring er i forhold til friluftsloven en ferdselsrett på lik linje med retten til å gå tur i utmark. En kan gjerne si at retten er uavhengig av retning, oppover og nedover er like greit som bortover. Klatring i bygninger eller andre innretninger eller installasjoner er ikke en del av allemannsretten.    

Klatrekurs vil kunne gjennomføres innenfor allemannsretten, men vi oppfordrer alle som arrangerer kurs eller andre typer arrangementer på faste steder til å ta kontakt med grunneier. Dette kan forebygge konflikter. Mange konflikter har sitt opphav i bagateller og kunne vært unngått om partene snakket sammen på forhånd.

Bruk av permanente klatreinstallasjoner som bolter, sikringsvaiere o.l. i utmark må kunne brukes av allmennheten. Unntak kan gjelde i intensivt tilrettelagte områder beregnet for et kommersielt marked. Etter en konkret vurdering kan hele eller deler av slike anlegg kan være innmark jf. friluftslovens § 1a.

Konkurranser og større arrangementer krever grunneiers samtykke på de steder hvor folk samles f.eks. ved start og mål. Dette reguleres i friluftslovens § 10. Samtykke kreves bare når arrangementet er av noe størrelse og at det kan oppstå nevneverdig skade eller ulempe for grunneier.

Ta alltid med søppel hjem

Ikke la utslitt eller ødelagt klatreutstyr ligge igjen i naturen. Ta det med hjem og kast det på lovlig måte. Se ellers reglene for overnatting i telt.

Tema

Relaterte lenker