Foto: Kristin Westby

Innlandsfiske

Barns fiske etter innlandsfisk er en allemannsrett og gjelder uavhengig av barnets nasjonalitet og bosted. Retten har noen begrensninger. 

I lov om laksefisk og innlandsfisk av 15. mai 1992 § 18 er øvre aldersgrense fastsatt til 16 år og fisket må foregå mellom 1.1 til 20.8.

Selges fiskekort for området har barn under 16 år krav på gratis fiskekort. Selges det ikke fiskekort kan barn fiske uten fiskekort. Barns fiske gjelder ikke i deler av vassdrag med anadrom laksefisk (laks, sjøørret eller sjørøye).  

Barn må følge regler for innlandsfiske fastsatt i lov eller forskrift, men trenger ikke følge fiskeregler bestemt av grunneier eller fiskerettshaver. Har grunneier bestemt at kun fluefiske er tillatt kan et barn f.eks. fiske med mark.      

Det kan være fornuftig at voksne gir litt starthjelp. Fiske kan være utfordrende for barn ikke minst i forhold til sikkerhet. Små barn i nærheten av vann bør alltid være i følge med foreldre.

Floke på snøret er ikke morsomt og noen tips om hvordan dette kan unngås er nyttig. Fiskes det med agn kan det være greit at voksne fester agnet på kroken de første gangene. For et barn er det ikke alltid innlysende hvor det er fisk og litt rettledning kan være nødvendig.

Det er også viktig for barn å lære litt om hvordan man tar vare på naturen f.eks. at man alltid tar med seg avfall hjem igjen.  

Ved fiske etter innlandsfisk er det viktig å vite:

  • at det ikke er tillatt å bruke gift, sprengstoff, elektrisk strøm, skytevåpen (unntatt for fangst av gjedde), lyster eller lignende redskap, eller kunstig lys (unntatt for krepsefangst).
  • at det er gitt lokale fiskeregler mange plasser (for eksempel i vassdrag med storørret).
  • at fiske etter innlandsfisk i vassdrag, hvor det også går opp laks, sjøørret eller sjørøye, i utgangspunktet følger de samme reglene som gjelder for fangst av disse artene. I enkelte tilfeller er det gitt forskrifter med særskilte bestemmelser om fiske etter innlandsfisk i disse vassdragene.
  • At du ikke behøver å betale fiskeravgift for å fiske etter innlandsfisk. (Det samme gjelder for barn under 18 år når de fisker etter anadrom laksefisk)
  • At det er forbudt å sette ut fisk fra et vassdrag i et annet vassdrag. Og at det er forbudt å spre fremmede arter som f.eks. ørekyte og vasspest. 

Tema