Landevei. Foto: Reidar Hindrum

Med bil og hest og vogn

Du har i utgangspunktet lov til å kjøre på private veier og parkere langs disse. Grunneieren kan imidlertid forby dette. Han eller hun må sette opp et skilt som klart angir at ferdsel, og eventuelt parkering, er forbudt.

På offentlige veier er det tillatt å parkere i utmarka, når dette ikke medfører skade eller ulempe. Ved parkering langs offentlig vei er det viktig at parkeringen skjer i umiddelbar nærhet av veien, hvis ikke vil du komme i konflikt med lov om motorferdsel i utmark.

Du kan kjøre ut av veibanen, og ut av og forbi veiens skulder, men du må parkere i umiddelbar nærhet av veien.  Bestemmelser i medhold av veitrafikkloven kan forby slik parkering. 

Relaterte lenker