Foto: Kristin Westby

Orientering

Ferdsel i utmark ved hjelp av kart og kompass er en allemannsrett. Utøvelse av tur-, bedrifts- og konkurranseorientering er derfor tillatt i utmark. 

Orientering nevnes ofte som eksempel på aktiviteter som er organisert. Ved lovendring i 1996 stadfestet Stortinget at også organiserte aktiviteter er en del av allemannsretten.

Orientering innebærer utsetting av poster i terrenget. Dette skjer på forskjellig vis, men vanligvis i form av postkasser, klippetang, orienteringsflagg eller forskjellige elektroniske innretninger (EKT). Hovedregelen er at utsetting av denne type utstyr krever grunneiers samtykke. Unntatt er likevel midlertidig utplassering av utstyr som f.eks. å henge en klippetang i et tre.

Konkurranseidrett kan medføre til dels store ansamlinger deltakere og tilskuere. Friluftslovens § 10 sier at grunneiers samtykke kreves ved friluftsmøter, idrettsstevner f.eks. orienteringsløp som kan medføre «nevneverdig skade eller ulempe». Eiers samtykke må alltid innhentes hvor sperringer foretas og hvor sammenstimling av folk må påregnes, f.eks. ved start eller innkomst.

For å hindre skade og sørge for sikkerhet og orden under arrangementet kan det være behov for å sette opp fysiske innretninger som avsperringer og toalett for å nevne noen. Denne type tiltak krever grunneier samtykke.  

Dersom man skal arrangere et større orienteringsløp bør man så tidlig som mulig kontakte grunneierne og få til en avtale. Avtalen bør ta sikte på å avklare forhold som kan være konfliktskapende og være veilede for hvordan konfliktsituasjoner kan løses. Det er utarbeidet et forslag til avtaleformular som du finner xxxxx. 

Tema