På vei ned fra Mjølkedalstinden i Jotunheimen. Foto: Kim Abel, naturarkivet.no

Skikjøring, vindseiling, elvepadling, paragliding og liknende aktiviteter

Skikjøring, vindseiling, elvepadling og paragliding er en del allemannsretten.

Skikjøring utenfor løyper er en del av allemannsretten, og det er tillatt i all utmark på samme måte som vanlig ferdsel på ski. Husk å ta hensyn til vær og føreforholdene, slik at du ikke utsetter deg selv eller andre for fare.

Lytt til skredmeldinger i det området du har tenkt å oppsøke. Alpinbakker er i utgangspunktet å regne som utmark, og du kan derfor bruke traseen for ta deg oppover i terrenget.

Vindseiling

Bruk av vindseil på fjellet, eller på sjøen, er en allemannsrett, og aktivitetene vil i prinsippet følge reglene for ferdsel til fots eller ski. Husk å vise hensyn til naturen, og særlig vilt. Enkelte arter kan være utsatt for forstyrrelser på vinteren, som reinsdyr, som lett flykter når den ser mennesker nærme seg.

Vilt bør ikke utsettes for unødige anstrengelser om vinteren, fordi det kan ha betydning for deres overlevelse, og du må ikke ikke vindseile i kalvingsområder når dyrene kalver.

Bruk av vindseil på sjøen er tillatt hele året, og det følger i prinsippet regelen for ferdsel med båt. Husk at du viser hensyn til grunneieren på land, dersom du er sammen med mange andre surfere. Ikke slå dere ned for nært inntil hus eller hytter, og unngå unødvendig støy og forsøpling. Stranden er ingen parkeringsplass.

Elvepadling

Elvepadling er tillatt etter reglene i vannressursloven. Dersom dere er mange sammen, må dere ta særlige hensyn. Det kan i enkelte vassdrag være lokale reguleringer som fastsetter blant annet hvor du kan sette ut kano, flåte og kajakk, og hvor du kan gå i land. Dette er særlig i elver hvor rafting blir markedsført som et kommersielt produkt.

Vis hensyn ved opphold langs elva og bruk primært opparbeidede telt- og oppholdsplasser,  hvor slike er etablert. Ta også hensyn til andre brukere, som for eksempel fiskere og folk som bader. Ta med avfall fra leirplasser og slukk bålet.

Vær også oppmerksom på 150-metersregelen for telting. Telt som er satt opp i områder hvor det bor folk, bør flyttes hver andre dag til et annet område.    

Paragliding

Paragliding må i utgangspunktet ansees som en allemannsrett når det foregår i utmark. Dette forutsetter imidlertid at det ikke opparbeides arealer for landing og start, fordi det vil kreve tillatelse fra grunneier.

Dersom mange personer samler seg på samme sted, kan dette kreve grunneiers tillatelse. Det samme gjelder om stedet for landing eller start utsettes for slitasje ut over det som følger av reglene for god ferdselskultur i friluftsloven.

Relaterte lenker