Foto: Oslofjordens Friluftsråd

Skøyter på ferskvann og sjøis

Å gå på skøyter er en allemannsrett på lik linje med ferdsel til fots. Ferdsel på skøyter er tillatt overalt i utmark. Islagt ferskvann er utmark, mens islagt sjøis ofte ikke betraktes som utmark. Det er likevel en allemannsrett å gå på skøyter på islagt sjøis. 

Privat sone rundt hus og hytte går ikke ut i vannet eller ut på isen. Det vil derfor være lovlig å oppholde seg på isen selv om du befinner deg nærme hus og hytte, men en bør uansett vise vanlig høflighet.

Når du går på skøyter på islagt vann må isen være tilstrekkelig tykk. Fordi is har forskjellig styrke er det vanskelig å gi generelle anbefalinger om istykkelse. Det finnes nettsider som gir informasjon om sikkerhet og istykkelse. F.eks. finnes NVEs tjeneste Varsom.no eller for trøndelagsfylkene, nettsiden www.usikkeris.no,

Det kan være restriksjoner på ferdsel på drikkevannskilder. 

Sikkerhet

Det er viktig at alle har med seg ispigger og vet hvordan disse brukes. Ha dem rundt halsen eller på brystet. I sekken skal de ikke ligge. Ha redningsline lett tilgjengelig. For å hindre skade ved fall bør det brukes hjelm som beskytter godt rundt hele hode. Knebeskyttere kan også komme godt med. 

Å gå på skøyter kan ofte kombineres med andre aktiviteter som f.eks. isfiske. Isfiske er ingen allemannsrett og du må kjøpe fiskekort hos grunneier evt. ha grunneiers samtykke. Barn under 16 år i tiden fra 1. januar til 20. august fisker gratis.

Også en skøyteløper må ha mat og det kan være koselig å lage seg et bål i vannkanten. Dette vil det normalt være adgang til om vinteren da det generelt er adgang til å lage bål fra og med 16. september til og med 14. april. Husk at du bør legge bålet slik at det ikke skader bart fjell da dette vil sprekke og det vil bli stygge merker. Bruk om mulig faste bålplasser og da særlig i bymarker.