Foto: Kristin Westby

Surfing

Under betegnelsen surfing går flere ganske like aktiviteter. Det går et skille mellom bølgesurfing hvor bølgene sørger for fremdriften og vindsurfing hvor surferen utnytter vinden som fremdrift. 

Alle former for surfing kan du trygt utøve som en allemannsrett. Aktiviteten er ikke konkret omtalt i friluftsloven, men likestilles med ferdsel med båt uten motor, noe som er tillatt overalt både i ferskt og salt vann. Før du surfer må du sjekke at området du skal surfe i ikke er vernet etter Naturmangfoldloven. Verneregler kan regulere surfing. Er du usikker på om et område er vernet og vernereglene, finner du informasjon her: www.naturbase.no

Bølgesurfing

Bølgesurfing er den opprinnelige formen for surfing. Aktiviteten er relativt ny i Norge, men har lange tradisjoner på sørlige breddegrader. En bølgesurfer må ha stabil tilgang på bølger og helst bølger av en viss størrelse. Gode surfebølger dannes ved riktig kombinasjon av vind og bunnforhold.   

Selv om bølgesurfing kan utøves de fleste steder er det særlig noen lokaliteter som er kjent for gode surfeforhold. Mest kjent i Norge er Jærkysten, en del steder på vestlandet (f.eks Selje) og i Lofoten.

En god surfelokalitet har bølger som bryter. Dvs. at toppen av bølgen slår over, noe som skjer når en bølge bremses opp og komprimeres. Når bølgen kommer inn på grunnere sjøbunn blir den høyere og brattere. Beste surfebølger får en når bunnforholdene raskt går fra dypt til grunt. Bunnforhold som mer gradvis går fra dypt til grunt passer for nybegynnere.

Vannet i Norge kan være kaldt når surfeforholdene er på sitt beste, som ofte er på høsten. Våtdrakt kan være påkrevet, særlig i Nord-Norge hvor sjøtemperaturen heller ikke om sommeren er mye å skryte av. Sikkerhet er viktig. 

Parasurfing, kitesurfing og brettseiling

Brettseiling utøves på et brett med seil, mens kitesurfing og parasurfing utøves med brett og forskjellige typer drager.  Fremdriften er vinden. Bølger spiller ikke så stor rolle her. Aktiviteten kan i praksis utøves overalt på sjøen og på ferskvann hele året. Vinterstid kreves våt- eller tørrdrakt som holder på varmen. Må man tilbake til det sted man startet fra kan dette kreve noe øvelse. I begynnelsen kan det være smart å ha gode hjelpere med båt som kan gi assistanse ved behov. Sikkerhetsregler du bør være klar over:

  1. Husk å ta på redningsvest
  2. Husk at det ofte blåser mer utpå en hva det ser ut til fra land.
  3. Ikke overvurder egne ferdigheter/fysiske form.
  4. Hold deg på land om du er usikker på om du mestrer forholdene. 
  5. Vær sikker på at utstyret er tilpasse forholdene
  6. Avtal at noen holder et øye med deg; seil ikke alene!
  7. Ikke seil i sterk trafikkerte farleder.
  8. Gå på land FØR der blir mørkt! En brettseiler er vanskelig å finne i mørket. 

Ta hensyn

En surfer på land må ta hensyn til grunneier, andre friluftsfolk og naturen.  Man kan ikke ferdes på innmark. De to mest vanlige innmarksarealene er dyrket mark og privat sone rundt hus og hytte. Lov om motorferdsel i utmark forbyr bruk av motorkjøretøy i utmark. Parker bilen på vei eller i veikanten og ikke på stranden, selv om dette er tillatt i noen land.

Det må antas at surfing, brettseiling/kiting/parasurfing i noen tilfelle, om det drives intensivt over tid, kan forårsake uheldig forstyrrelse av sjøfugl. Dette vil kunne være et problem under yngletiden. Ta hensyn til dyrelivet særlig under hekkesesongen.

 

Relaterte lenker