Naturpanelet

Naturpanelet skal styrke samspillet mellom forskning og forvaltning og bidra til å hindre tap av biologisk mangfold og forringelse av økosystemtjenester. Miljødirektoratet har ansvaret for å koordinere arbeidet med naturpanelet nasjonalt.