Utdanning for jegerprøveinstruktører

For å undervise som jegerprøveinstruktør, må du ha autorisasjon fra Miljødirektoratet. Autorisasjonen får du etter å ha fullført utdanningen for jegerprøveinstruktører.

Som instruktør for jegerprøven må du ha omfattende og inngående kjennskap til det teoretiske grunnlaget for pensumet til jegerprøven. Du må også ha innsikt i grunnleggende pedagogiske prinsipper og formidlingskompetanse. For å få slik kompetanse må du gjennomføre utdanning for jegerprøveinstruktører som er utarbeidet og fastsatt av Miljødirektoratet.

Det er NaCL AS, www.nacl.no, som har avtale med Miljødirektoratet om å gjennomføre utdanning av jegerprøveinstruktører og som tar seg av alt det praktiske rundt utdanningen.

Utdanningen består av fire deler:

Del 1 og 2

Del 1 er bakgrunnskunnskap om jakt og skyting, mens del 2 er et e-læringskurs som gir innføring i det teoretiske grunnlaget for hver av de ni samlingene i det obligatoriske jegerprøvekurset.

E-læringskurset ligger åpent for alle på Miljødirektoratet sin Trainingportal. Kursavgiften betales over Internett og omfatter kurstilgang, håndtering av innsendingsoppgaver og loggføring av gjennomført kurs.

Del 1 må være godkjent og del 2 må være gjennomført og bestått før du kan starte på del 3. 

Del 3

Del 3 er en samling i klasserom på 16 timer som  ledes av NaCL AS.  Du må derfor ta kontakt med NaCL AS for å få godkjent del 1 og 2, og for påmelding til del 3.

Del 4

Del 4 er eksamen for jegerprøveinstruktører som gjennomføres i tilknytning til del 3 eller hjemme etter fullført del 3. Eksamen består av syv deleksamener fra de forskjellige pensumdelene i instruktørkurset. Kravet til bestått er 80 prosent riktige svar på hver deleksamen.

Flere detaljer rundt de ulike delene i utdanningen finnes i studieplanene som ligger under relaterte dokumenter.

Tjenester og verktøy

Relaterte lenker