Behandlede produkter

Biocidforordningen stiller krav til behandlede produkter (treated articles). Behandlede produkter er ikke biocidprodukter i seg selv, men de inneholder, er innsatt med eller er på annen måte behandlet med biocider. Eksempler er ullstoff behandlet med midler mot møll, utemøbler behandlet med impregneringsmidler mot råte, plastmaterialer behandlet med midler mot mugg og bakterier, og maling som inneholder konserveringsmidler. Behandlede produkter er omtalt i artikkel 58 i biocidforordningen og artikkel 94 i endringsforordning til biocidforordningen (EU 334/2014).

Krav til aktive stoffer/biocidprodukter i behandlede produkter

Behandlede produkter kan bare inneholde aktive stoffer som er godkjent eller søkt godkjent i riktig produkttype i EU/EØS. Dette gjelder også hvis behandlingen av produktet skjer utenfor EU/EØS, slik at det ferdigbehandlede produktet importeres hit. Hvis behandlingen av produktet skjer i EU/EØS, må også selve biocidproduktet som benyttes i behandlingen være godkjent eller tillatt på lik linje med andre biocidprodukter på det europeiske markedet.

Fristen for å søke om godkjenning av aktive stoffer benyttet i behandlede produkter er 1. september 2016. Dette gjelder for behandlede produkter med aktive stoffer som ikke er godkjent eller søkt godkjent i den aktuelle produkttypen. Hvis stoffsøknad leveres innen fristen, kan de behandlede produktene forbli på markedet. Hvis stoffsøknad ikke leveres innen fristen, må de behandlede produktene utfases fra markedet innen 1. mars 2017.

Behandlede produkter med aktive stoffer som ikke gis godkjenning, må fjernes fra markedet senest 180 dager etter at beslutningen om ikke-godkjenning ble vedtatt.

Krav til merking av behandlede produkter

Behandlede produkter kan ha påstander om biocidegenskaper, for eksempel luktfrie tekstiler, fugemasse med antimuggmiddel og trykkimpregnerte treheller. Behandlede produkter med påstand om biocidegenskaper må merkes med følgende:

  • informasjon om at det behandlede produktet inneholder biocidprodukter
  • biocidegenskapen hos det behandlede produktet
  • navnet på alle aktive stoffer i biocidproduktene
  • navnet på alle nanomaterialer i biocidproduktene, etterfulgt av ordet «nano» i parentes
  • eventuelle bruksanvisninger eller forsiktighetsregler som må tas på grunn av produktets biocidinnhold

Kravet til merking kan også utløses for behandlede produkter uten påstand om biocidegenskaper, hvis dette er bestemt ved godkjenningen av de aktive stoffene i EU. Kravet gjelder også hvis det er nødvendig for å beskytte mennesker, dyr og miljøet.

Merkingen skal være på norsk, klart synlig, lett å lese og av passende holdbarhet. Produsenter og importører har ansvaret for at merkingen av behandlede produkter er korrekt i Norge.

Opplysningsplikt

Hvis forbrukere etterspør informasjon om biocidbehandlingen av det behandlede produktet, plikter leverandøren å gi denne informasjonen vederlagsfritt innen 45 dager.

Les mer om behandlede produkter:

Relaterte lenker