Biocid og REACH

Aktive stoff framstilte eller importerte berre for bruk i biocid, treng ikkje å bli registrert under REACH dersom stoffa er godkjende eller er til vurdering for godkjenning som biocid. Les meir om REACH og unnatak.

Nokre av stoffa som det blir stilt krav til under REACH-regelverket, blir også brukte som biocid. REACH-krava gjeld då også for biocidbruken av stoffa.

Relaterte lenker