Krav til muse- og rottemidler som inneholder antikoagulanter

Muse- og rottemidler brukes for å unngå at skadedyrene sprer smitte til mennesker og skader materiell. Samtidig er det viktig at bruken av denne typen produkter er under god kontroll.

De aktive stoffene i antikoagulerende muse- og rottemidler har betenkelige helse- og miljøegenskaper. For å redusere risiko ved bruk av produkter med disse stoffene, setter myndighetene restriksjoner. Noen restriksjoner er felles for EU/EØS, men man kan også ha nasjonale restriksjoner i tillegg. Restriksjoner for antikoagulerende muse- og rottemidler beskrives her.

Muse- og rottemidlene er delt opp i to brukerkategorier, produkter som er tillatt for private brukere og produkter som kun er tillatt for godkjente skadedyrbekjempere. Enkelte land har en tredje kategori profesjonelle (som f.eks. vaktmestere), men i Norge kan disse gruppene kun bruke produkter for privat bruk. Ordningen er utvidet slik at enkelte produkter for godkjente skadedyrbekjempere vil kunne brukes på egen og på leid eiendom av personer med eget gnagermiddelsertifikat. Ordningen er utvidet for å gi bønder mulighet for rottebekjempelse på egen/leid eiendom. For å ta dette sertifikatet må man først ha autorisasjon for bruk av plantevernmidler.

Etiketten til det enkelte produkt vil angi hvem som kan bruke produktet. Pakningene skal være tydelig merket med enten "Kun til bruk for godkjente skadedyrbekjempere" eller med "Kun til bruk for godkjente skadedyrbekjempere og andre personer med særskilt autorisasjon". Pakninger for private vil ikke ha disse setningene.

Krav/anbefalinger til åtestasjoner

Bruk av åtestasjoner reduserer risiko for forgiftning av mennesker og andre dyr enn rotter og mus. Åtestasjoner skal være tilpasset enten mus eller rotter, og skal ikke brukes om hverandre.

Attestasjoner skal merkes med følgende informasjon:

 • Produktnavn eller godkjenningsnummer
 • Aktivt stoff
 • "Må ikke fjernes eller åpnes"
 • "Inneholder muse- eller rottegift"
 • "Ved mistanke om forgiftning kontakt Giftinformasjonen (22591300)".

Andre krav til åtestasjoner:

 • Åtestasjoner til innendørs bruk må være solide og ikke være mulige å åpne for barn/kjæledyr.
 • Åtestasjoner til utendørs bruk må være solide og værbestandige, og ikke være mulige å åpne for barn/kjæledyr.

 Anbefalinger:

 • Åtestasjonen bør ha et kikkhull slik at man kan kontrollere om åtet er spist.
 • Om mulig bør åtet festes inne i åtestasjonen, og åtestasjonen bør festes til bakken/underlaget.

Andre restriksjoner

Privat bruk

 • Kun forhåndsfylte åtestasjoner
 • Kun bekjempelse av mus
 • Kun til bruk innendørs
 • Korn- og pellet-baserte produkter er ikke tillatt
 • Maksimal pakningsstørrelse:
  - 50 g (pasta-formuleringer)
  - 100 g (voksblokk)

Godkjente skadedyrbekjempere

 • Åtestasjoner brukes for alle typer formuleringer (unntak i spesielle tilfeller)
 • Kun bruk i og rundt bygninger (åpent terreng er ikke tillatt)
 • Korn- og pellet-baserte produkter er kun tillatt innendørs
 • Minste pakningsstørrelse er 3 kg

Andre personer med særskilt autorisasjon (for eksempel bønder)

 • Samme restriksjoner som for godkjente skadedyrbekjempere, men kun følgende formuleringstyper er tillatt:
  - Voksblokker
  - Pasta
  - Pellets/korn i porsjonsposer

Relaterte lenker