Nasjonale krav til godkjente muse- og rottemidler som inneholder antikoagulanter

Muse- og rottemidler brukes for å unngå at skadedyrene sprer smitte til mennesker og skader materiell. Samtidig er det viktig at bruken av denne typen produkter er under god kontroll.

De aktive stoffene i antikoagulerende muse- og rottemidler har betenkelige helse- og miljøegenskaper. For å redusere risiko ved bruk av produkter med disse stoffene, setter myndighetene restriksjoner. De fleste restriksjonene er felles i EU/EØS, men man kan ha nasjonale restriksjoner i tillegg. Restriksjoner for antikoagulerende muse- og rottemidler beskrives her.

Muse- og rottemidlene er delt opp i produkter som er tillatt for private brukere og produkter som kun er tillatt for godkjente skadedyrbekjempere. Ordningen vil snart utvides slik at enkelte produkter for godkjente skadedyrbekjempere vil kunne brukes på egen eiendom av personer med eget gnagermiddelsertifikat. Bakgrunnen for utvidelsen av dagens ordning er å gi bønder mulighet for rottebekjempelse på egen gård. For å ta dette sertifikatet må man først ha autorisasjon for bruk av plantevernmidler. Etiketten til det enkelte produkt vil angi hvem som kan bruke produktet.

Åtestasjoner

Bruk av åtestasjoner reduserer risiko for forgiftning av mennesker og andre dyr enn rotter og mus. Åtestasjonen skal være tilpasset enten mus eller rotter, og skal ikke brukes om hverandre.

Krav til åtestasjoner:

 • Åtestasjoner skal merkes med følgende informasjon:

-  Må ikke fjernes eller åpnes

-  Inneholder muse- eller rottegift

-  Produktnavn eller godkjenningsnummer

-  Aktivt stoff

-  Ved mistanke om forgiftning kontakt Giftinformasjonen (22591300).

 • Utendørs:

-  De må være solide og værbestandige og ikke være mulige å åpne for barn/kjæledyr

 • Innendørs:

-  De må være solide og ikke være mulige å åpne for barn/kjæledyr

 • Åtestasjoner bør ha et kikkhull slik at man kan kontrollere om åtet er spist
 • Om mulig bør åtet festes inne i åtestasjonen, og åtestasjonen bør festes til bakken/underlaget.

Nasjonale restriksjoner

I tabellen nedenfor er de norske restriksjonene og de felles EU/EØS restriksjonene nærmere spesifisert.

 

Restriksjoner for 1. generasjons antikoagulanter

(Kumatetralyl, Klorfacinon)

Restriksjoner for 2. generasjons antikoagulanter

(Brodifakum, Bromadiolon, Difenakum, Difetialon, Flokumafen)

 

Privat bruk

Bruk av produkter for godkjente skadedyrbekjempere og andre personer med særskilt autorisasjon 1

Privat bruk

Bruk av produkter for godkjente skadedyrbekjempere og andre personer med særskilt autorisasjon1

Nasjonale restriksjoner:

 • Åtestasjoner brukes for alle typer formuleringer (unntak i spesielle tilfeller)
  • Åtestasjonene må være solide og ikke være mulige å åpne for barn/kjæledyr
  • Kun bekjempelse av mus
  • Kun bruk innendørs
  • Korn- og pellet-baserte produkter er ikke tillatt.
  • Pasta-formuleringer er kun tillatt i ferdigfylte poser

 

Nasjonale restriksjoner:

 • Åtestasjoner brukes for alle typer formuleringer (unntak i spesielle tilfeller)
 • Åtestasjonene skal være solide og værbestandige og skal ikke være mulig å åpne for barn/kjæledyr.
 • Pakningene skal være tydelig merket med "Kun til bruk for godkjente skadedyrbekjempere" eventuelt med "Kun til bruk for godkjente skadedyrbekjempere og andre personer med særskilt autorisasjon1 ".
 • Kun bruk i og rundt bygninger (åpent terreng er ikke tillatt).
 • Korn- og pellet-baserte produkter tillates kun innendørs
 • Andre personer med særskilt autorisasjon1 kan bare bruke følgende formuleringer: voksblokk, pasta i poser og pellets/korn i poser

 

Nasjonale restriksjoner:

Restriksjonene er identiske med de for 1. generasjons produkter. I tillegg:

 • Kun forhåndsfylte åtestasjoner.

 

Nasjonale restriksjoner:

Restriksjonene er identiske med de for 1. generasjons produkter.

 

 

 

 

Felles EU/EØS-restriksjoner:

 • Maksimal pakningsstørrelse:

- 250 g (pasta-formuleringer)

- 500 g (voksblokk)

 • Kun bruk i åtestasjoner.
 • Re-fylling av åtestasjoner er tillatt

Felles EU/EØS-restriksjoner:

 • Minimum pakningsstørrelse er 3 kg

Felles EU/EØS-restriksjoner:

 • Maksimal pakningsstørrelse:

- 50 g (pasta-formuleringer)

- 100 g (voksblokk)

 

Felles EU/EØS-restriksjoner:

 • Minimum pakningsstørrelse er 3 kg.

 

         

1  Andre personer med særskilt autorisasjon: Må ha autorisasjon for bruk av plantevernmidler og gjennomføre kurs og bestå eksamen for gnagerbekjempelse. Bruk av "proffprodukter" vil bare være tillatt på egen eiendom.

Relaterte lenker