Nasjonale restriksjoner for godkjente insektmidler

Særskilte nasjonale restriksjoner gjelder for godkjente insektmidler til bekjempelse av veggedyr, kakerlakker og faraomaur.

Bekjempelse av veggedyr, kakerlakker og faraomaur er ofte krevende på grunn av insektenes levevis og spredningspotensiale, kombinert med en økende utvikling av resistens mot mange insektmidler. Miljødirektoratet har innført særskilte nasjonale restriksjoner for insektmidler som brukes til bekjempelse av disse skadedyrene.

Åtebaserte produkter

Kun åtebaserte produkter vil bli godkjent for bekjempelse av kakerlakker og faraomaur for andre enn godkjente skadedyrbekjempere. Slike produkter finnes ikke for bekjempelse av veggedyr.

Åtebaserte produkter er generelt betraktet som mer effektive enn andre formuleringer. Bruk av åte medfører normalt at insektene utsettes for høyere dose med insektmiddel, og resistensutvikling er dermed mindre sannsynlig. Risikoen for å forårsake ytterligere spredning av insektene og for eksponering av mennesker for insektmiddel er generelt mindre.

Andre produkter

Andre typer produkter som for eksempel pulver, væske og sprayformuleringer vil kun bli godkjent for bruk av godkjente skadedyrbekjempere. Det er forventet at disse brukerne har nødvendig kompetanse, ferdighet og erfaring til å bekjempe de aktuelle skadegjørerne på en effektiv og sikker måte.

Unntak

Unntak fra restriksjonene kan i særskilte tilfeller gis ved produktgodkjenning, dersom aktuelle produkter ikke gir grunnlag for bekymring.

Restriksjonene vil bli introdusert gradvis i forbindelse med nasjonal godkjenning av aktuelle produkter i henhold til biocidregelverket. Slike restriksjoner åpnes det for i biocidforordningens artikkel 37.

Mer om godkjenning av biocidprodukter

Mer om de aktuelle skadedyrene hos Folkehelseinstituttet

Tema

Relaterte lenker