Maling er et eksempel på en stoffblanding der ulike aktører har forskjellige plikter under REACH-regelverket. Foto: John Petter Reinertsen.

Kjemikalieregelverket REACH

Det europeiske kjemikalieregelverket REACH om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier gjelder i Norge gjennom EØS-avtalen. REACH-forordningen er gjennomført i REACH-forskriften og innebærer felles registrering og regulering av nye og eksisterende kjemiske stoffer. Miljødirektoratet er ansvarlig nasjonal myndighet i Norge.

Tjenester og verktøy

Tema

Relaterte lenker