ECHAs IT-verktøy

REACH-IT og IUCLID er viktige IT-verktøy som brukes av både industri og myndigheter under både REACH- og CLP-regelverket

REACH-IT

REACH-IT er det sentrale IT-systemet til bruk for både industrien, nasjonale ansvarlige myndigheter og ECHA til sikker innlevering og administrering av data og dossiere. De tre partene har hver sine spesifikke tilganger til REACH-IT som de kan bruke til å oppfylle sine plikter under REACH- og CLP-regelverkene. REACH-IT er også en sikker kommunikasjonskanal mellom de tre partene under bearbeiding og evaluering av data og dossiere.

Vær oppmerksom på at medregistranter kan utarbeide sitt registreringsdossier on-line i REACH-IT, uten å måtte laste ned IUCLID 6.

IUCLID

IUCLID (International Uniform Chemical Information Database) er en programvare til lagring av data og utarbeiding og innsending av teknisk dokumentasjon for blant annet produkt- og prosessorientert forsking og -utvikling, registrering av stoff og felles innsending av registreringsopplysninger.

Før du laster ned IUCLID 6 til registreringsformål under REACH bør du undersøke om du kan utarbeide registreringsdossieret direkte via REACH-IT.

Mer om ECHAs IT-verktøy

Tjenester og verktøy

Relaterte lenker