Foto: iStockphoto

Veiledninger om CLP

Det europeiske kjemikaliebyrået ECHA har publisert en rekke veiledere og ofte stilte spørsmål (FAQ-er) om CLP. Disse veiledningene er publisert på ECHAs nettsider. Miljødirektoratet har også laget flere faktaark og relevante verktøy for å gjøre det enklere for virksomhetene å finne frem i regelverket.

Hos ECHA finner du blant annet en generell introduksjon til klassifisering og merking, i tillegg til en detaljert veiledning om hvordan man skal klassifisere i henhold til kriteriene i vedlegg I til CLP. Det er også en veiledning om emballering og merking med mange illustrative eksempler. Du finner lenke til disse veiledningene i oversikten under.

I oversikten finner du også faktaark og nedlastbare plakater om CLP på norsk. I tillegg har vi utviklet verktøyene 'Kjemikalieveileder for importører' som er en innføring i relevant regelverk ved import av kjemikalier og 'Kjemikaliesøk' som gir informasjon om hvordan farlige stoffer er regulert.

ECHA har samlet disse veiledningene på samme side:

  • Veiledning om forordningen om klassifisering, merking og emballering av stoffer og produkter (CLP) – en generell introduksjon (Introductory Guidance on CLP)
  • Veiledning om merking og emballering (Guidance on labelling and packaging)
  • Veiledning i klassifisering ved bruk av kriteriene i vedlegg I til CLP (Guidance on the Application of the CLP Criteria)
  • Veiledning om identifisering og navngiving av stoffer i REACH og CLP (Guidance for identification and naming of substances under REACH and CLP)

Annen veiledning hos ECHA:

Faktaark om CLP: