Seminar om REACH-registrering - presentasjonene lagt ut

Den siste registreringsfristen i REACH er 31. mai 2018 og omfatter tonnasjeintervallet 1-100 tonn pr år. Miljødirektoratet og Norsk Industri arrangerte onsdag 14. september et seminar om dette temaet, der representanter fra både ECHA, industrien og Miljødirektoratet  holdt innlegg.

REACH omfatter hele forsyningskjeden

REACH er et omfattende kjemikalieregelverk som gjelder for hele forsyningskjeden. Registreringplikten gjelder kun for de som har roller som fremstillere eller importører, dvs. de som henholdsvis lager stoffer eller importerer stoffer - alene og i blandinger- til EØS-området. 
Hvilke plikter virksomheter som kjøper kjemikaliene sine fra land innenfor EØS-området har er avhengig av hva som skjer videre med kjemikaliene. Noen er etterfølgende brukere og andre distributører. Les mer om roller og plikter under REACH.

Seminaret var rettet mot virksomheter med liten eller ingen erfaring med REACH-registrering. Hovedatraksjonen var innlegg fra representanter fra det europeiske kjemikaliebyrået ECHA om registreringsplikten og om IT-verktøyene som skal brukes. Det var også innlegg fra to norske virksomheter som alt har registrert og som delte sine erfaringer med seminardeltakerne. Det viktigste budskapet var at registreringsarbeidet kan være omfattende og kostbart og at det derfor er viktig å planlegge arbeidet i god tid. Virksomheter som skal registrere et stoff som ikke alt er registrert av andre, eller hvor det er nødvendig med mer data enn det som finnes i den eksisterende registreringen, bør starte arbeidet snarest for å rekke fristen 31. mai 2018.

Registreringsplikten i REACH

Plikten til å registrere i REACH gjelder for stoffer - alene og i blanding når disse lages eller importeres til EØS-området i årlige mengder på 1 tonn eller mer. Ved registrering skal virksomhetene dokumentere egenskapene og sikker bruk av stoffet. Industrien må samarbeide for å fremskaffe data og de må ble enige om deling av kostnader. Registrering skal gjøres til det europeiske kjemikaliebyrået ECHA.

Før man setter i gang med registreringsarbeidet er det viktig å sette seg inn i regelverket og studere informasjon og veiledning på Miljødirektoratet og ECHA sine nettsider. ECHA har en egen REACH 2018-nettside spesielt rettet mot små og mellomstore virksomheter:

 

 

Relaterte lenker

Tema