Foreslår harmonisert klassifisering for flere nye stoffer

Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) ber om kommentarer på nye forslag om harmonisert klassifisering og merking for sju stoffer. Forslagene er nå på offentlig høring med kommentarfrist til ECHA 1. desember 2017.

Høringene gjelder disse stoffene:

  • 2-butoxyethanol; ethylene glycol monobutyl ether (EC 203-905-0; CAS 111-76-2)
  • 5-fluoro-1,3-dimethyl-N-[2-(4-methylpentan-2-yl)phenyl]-1H-pyrazole-4-carboxamide; penflufen (EC - ; CAS 494793-67-8)
  • citral (EC 226-394-6; CAS 5392-40-5)
  • dioctyltin dilaurate; [1] stannane, dioctyl-, bis(coco acyloxy) derivs. [2] (EC 222-883-3/293-901-5; CAS 3648-18-8/91648-39-4)
  • geraniol; (2E)-3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-ol (EC 203-377-1; CAS 106-24-1)
  • hymexazol (ISO); 3-hydroxy-5-methylisoxazole (EC 233-000-6; CAS 10004-44-1)
  • mesotrione (ISO); 2-[4-(methylsulfonyl)-2-nitrobenzoyl]-1,3-cyclohexanedione (EC 214-685-0; CAS 1185-55-3)

Systemet med klassifisering og merking skal identifisere et stoff eller en stoffblandings farlige egenskaper og gi brukerne nødvendig informasjon om farer og sikker bruk.

Kjemikalier klassifiseres med hensyn til helse- og miljøfare og brann- og eksplosjonsfare basert på sine iboende egenskaper. Myndigheter og industri kan fremme forslag om harmonisert klassifisering av et stoff.

Dersom et slikt forslag blir vedtatt, vil denne klassifiseringen være bindene for alle som skal klassifisere dette stoffet i EU/EØS.

Relaterte lenker

Tema