Foreslår harmonisert klassifisering for flere nye stoffer

Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) ber om kommentarer på nye forslag om harmonisert klassifisering og merking for sju stoffer. Forslagene er nå på offentlig høring med kommentarfrist til ECHA 12. januar og 2. februar 2018.

Høringene gjelder disse stoffene:

  • thiencarbazone-methyl (ISO); methyl 4-[(4,5-dihydro-3-methoxy-4-methyl-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-1-yl)carbonylsulfamoyl]-5- methylthiophene-3-carboxylate (EC - ; CAS 317815-83-1)
  • potassium (oxido-NNO-azoxy)cyclohexane; cyclohexylhydroxydiazene 1-oxide, potassium salt; [K-HDO] (EC - ; CAS 66603-10-9)
  • hexythiazox (ISO); trans-5-(4-chlorophenyl)-N-cyclohexyl-4-methyl-2-oxo-3-thiazolidine-carboxamide (EC - ; CAS 78587-05-0)
  • Hexyl 2-(1-(diethylaminohydroxyphenyl)methanoyl)benzoate; hexyl 2-[4-(diethylamino)-2-hydroxybenzoyl]benzoate (EC 443-860-6; CAS 302776-68-7)
  • bis(N-hydroxy-N-nitrosocyclohexylaminato- O,O')copper; bis(N-cyclohexyl-diazenium- dioxy)-copper; [Cu-HDO] (EC 239-703-4; CAS 15627-09-5/312600-89-8)
  • 3-chloro-4-(chloromethyl)-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]pyrrolidin-2-one (EC 262-661-3; CAS 61213-25-0)
  • 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate; [DOTE] (EC 239-622-4; CAS 15571-58-1)

Systemet med klassifisering og merking skal identifisere et stoff eller en stoffblandings farlige egenskaper og gi brukerne nødvendig informasjon om farer og sikker bruk.

Kjemikalier klassifiseres med hensyn til helse- og miljøfare og brann- og eksplosjonsfare basert på sine iboende egenskaper. Myndigheter og industri kan fremme forslag om harmonisert klassifisering av et stoff.

Dersom et slikt forslag blir vedtatt, vil denne klassifiseringen være bindene for alle som skal klassifisere dette stoffet i EU/EØS.

Relaterte lenker

Tema