Forslag om å utvide kandidatlista i REACH

EU gjennomfører nå en offentlig høring av forslag om å utvide kandidatlista med ni nye stoffer. Høringsfrist til det europeiske kjemikaliebyrået ECHA er 20.oktober 2017.

Kandidatlista i REACH

inneholder stoffer med særlig alvorlige helse- og miljøegenskaper (såkalte SVHC-stoffer, Substances of Very High Concern). Når et stoff føres opp på kandidatlista får industrien informasjonsplikt til publikum og myndigheter ved omsetning av kjemikalier og faste produkter med slike stoffer (for eksempel tekstiler og møbler). Stoffer på kandidatlista kan bli underlagt krav om godkjenning i REACH, eller bli forbudt.

Mer om kandidatlista

Se hele kandidatlista (ECHA)

ECHA ber om kommentarer på forslaget. Hvis de foreslåtte stoffene identifiseres som stoffer med særlig stor grunn til bekymring blir de ført opp på kandidatlista i REACH.

Forslaget omfatter følgende ni stoffer:

  • 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo [12.2.1.16,9.02,13.05,10] octadeca -7,15-diene ("Dechlorane Plus"TM) 
  • 4,4’-isopropylidenediphenol (bisphenol A; BPA)
  • Benz[a]anthracene
  • Cadmium nitrate
  • Cadmium carbonate
  • Cadmium hydroxide
  • Chrysene
  • Reaction products of 1,3,4-thiadiazolidine-2,5-dithione, formaldehyde and 4-heptylphenol, branched and linear (RP-HP)
  • Tricobalt tetraoxide containing ≥ 0.1% w/w nickel oxides

Bakgrunnsdokumentasjon og kommentarskjema hos ECHA

Endringene i kandidatlista vil også gjelde i Norge. Dersom aktører på det norske markedet har kommentarer til forslaget er det viktig å gi innspill til ECHA i denne høringen for å kunne ha påvirkningsmulighet. Frist for å sende kommentarer til ECHA er 20. oktober 2017.

Tjenester og verktøy

Tema