Vedtak for søknad om godkjenning under REACH

EU-kommisjonen har innvilget godkjenning til syv søkere for begrenset bruk av kromtrioksid. Tilsvarende vedtak er nå fattet av Miljødirektoratet.

Krav om godkjenning under REACH

Stoffer som er ført opp på vedlegg XIV til det europeiske kjemikalieregelverket REACH er underlagt krav om godkjenning og skal søkes erstattet med stoffer som har lavere helse- og/eller miljørisiko. Stoffene er forbudt å bringe i omsetning for bruk eller bruke uten at en godkjenning er gitt av EU-kommisjonen. Slik godkjenning kan innvilges for en begrenset periode og etter en omfattende søknadsprosess og vurdering i kjemikaliebyrået ECHAs ekspertkomiteer.

EU-kommisjonen har innvilget godkjenning for begrenset bruk av kromtrioksid til følgende sju virksomheter:

  • Oy Kromatek Ab
  • Kova-Kromi Oy
  • CrTe-Plating Oy
  • Pirkan Kovakromaus Oy
  • Saizeri Plating Oy
  • Turun Kovakromi Oy
  • Veljekset Wallenius Oy

EU-kommisjonens vedtak ((C2017) 6727)

Miljødirektoratet er i henhold til EØS-avtalen forpliktet til å treffe tilsvarende vedtak innen 30 dager etter EU-kommisjonens avgjørelse. Tilsvarende vedtak er nå fattet av Miljødirektoratet.

 

Relaterte lenker

Tema