ECHA utvider oversikten over reguleringsprosessene

ECHA har nylig utvidet virkeområdet for PACT. Dette verktøyet inkluderer nå også stoffer hvor industriens registreringsdokumenter er under evaluering, stoffer som gjennomgår stoffevaluering og stoffer hvor det er registrert planer om fremtidig regulering.

ECHAs offentlige verktøy for koordinering av aktiviteter (Public activities coordination tool, PACT) gir industrien og forbrukerne en oversikt over hvilke stoffer som blir vurdert av myndighetene for potensiell regulering. Tidligere har denne tjenesten inkludert en oversikt over stoffer hvor det utarbeides en virkemiddelanalyse (Risk Management Option Analysis, RMOA) og stoffer som er til vurdering for hormonforstyrrende- eller PBT-egenskaper (persistente, bioakkumulerende, giftige). Det nye nå er at PACT også omfatter informasjon om stoffer under dosser- og stoffevaluering og ECHAs registre med planer om fremtidig regulering av stoffer (Registry of intentions, RoI).

Les mer hos ECHA og se filmen som forklarer hvordan verktøyet kan brukes.


Tjenester og verktøy

Tema