Invitasjon til å bistå med informasjon til forslag om strengere regulering av PFHxS i EU

Kjemikaliebyrået ECHA informerer om muligheten til å sende inn opplysninger til bruk i utarbeidelsen av et norsk forslag om forbud mot perfluorheksansulfonsyre (PFHxS), dets salter og relaterte forbindelser i EU. Fristen for å sende inn kommentarer via ECHA er 22. august 2018.

Vi ber om informasjon til utarbeidelsen av forslag om forbud mot den perfluorerte forbindelsen PFHxS. Dette er en mulighet for alle som kan bli berørt av et framtidig forbud eller som har relevant informasjon til å sende innspill i en forberedende fase. En offentlig høring av forslaget til regulering gjennomføres siden. Siste frist for å sende kommentarer til ECHA er 22. august 2018. Les mer hos ECHA

Hvis vår konsulent RPA consultants allerede har kontaktet dere direkte, trenger dere ikke å sende inn kommentarer til ECHA. RPAs undersøkelse finnes på denne nettsiden 

Tema