REACH registrering 2018, bidra med opplysninger om allergifremkallende stoffer i tekstiler, ECHAs nyhetsbrev for mai

Det haster å sende inn REACH-registrering til ECHA, det er kun 6 dager igjen til fristen 31. mai 2018. ECHA ber om opplysninger om allergifremkallende og irriterende stoffer i tekstiler til bruk i et restriksjonsforslag, frist 3. august. 

Registrering 2018 - 6 dager igjen!

Hvis du er i målgruppen for den siste registreringsfristen i REACH 31. mai haster det nå å sende inn registreringen til ECHA. Målgruppen er aktører som har preregistrert stoffer i årlig tonnasje mellom 1 og 100 tonn. Ta direkte kontakt med ECHA hvis du trenger teknisk hjelp til innsending.
Se mer informasjon om registrering hos ECHA og hos Miljødirektoratet.

reach 2018 banner


Invitasjon til å bidra med opplysninger om allergifremkallende og irriterende stoffer i tekstiler

Forbud og begrensninger under REACH

innebærer forbud og andre reguleringer knyttet til stoff, stoffblandinger eller faste produkter, og gjelder for alle aktører i EU/EØS-området. Begrensningene er listet i REACH vedlegg XVII. Les mer om begrensninger i REACH og om stoffene på REACH vedlegg XVII

Svenske og franske myndigheter utarbeider et restriksjonsforslag i henhold til REACH artikkel 69 for bruk av hudsensibiliserende, irriterende og/eller etsende stoffer i produkter av tekstil, lær og pels. ECHA informerer nå om muligheten til å sende inn opplysninger knyttet til slike stoffer til bruk i restriksjonsforslaget. Fristen for å gi opplysninger er 3. august. Mer informasjon og kommentarskjema hos ECHA.

 

ECHAs nyhetsbrev- mai 2018

Miljødirektoratet anbefaler norske aktører å abonnere på ECHAs kvartalsvise nyhetsbrev. I mai-utgaven kan man blant annet lese om
medlemslandenes og Norges stemme i ECHA
den kommende restriksjonen for CMR-stoffer i tekstiler og
et nytt verktøy (VIB check) for å vurdere om sikkerhetsdatablad følger kravene i REACH og CLP.

Tjenester og verktøy

Tema