Vedtak for søknad om godkjenning under REACH

EU-kommisjonen har innvilget godkjenning til tre søkere for begrenset bruk av natriumdikromat, 1,2-dikloretan og ammoniumdikromat. Tilsvarende vedtak er nå fattet av Miljødirektoratet.

Krav om godkjenning under REACH

Stoffer som er ført opp på vedlegg XIV til det europeiske kjemikalieregelverket REACH er underlagt krav om godkjenning og skal søkes erstattet med stoffer som har lavere helse- og/eller miljørisiko. Stoffene er forbudt å bringe i omsetning for bruk eller bruke uten at en godkjenning er gitt av EU-kommisjonen. Slik godkjenning kan innvilges for en begrenset periode og etter en omfattende søknadsprosess og vurdering i kjemikaliebyrået ECHAs ekspertkomiteer.

Godkjenningsvedtaket omfatter følgende stoffer og virksomheter:

Miljødirektoratet er i henhold til EØS-avtalen forpliktet til å treffe tilsvarende vedtak innen 30 dager etter EU-kommisjonens avgjørelse. Tilsvarende vedtak er nå fattet av Miljødirektoratet. 

Kommisjonens vedtak i fulltekst (følg lenken List of authorisation decisions)

Relaterte lenker

Tjenester og verktøy

Tema