Vedtak for søknad om godkjenning under REACH

EU-kommisjonen har innvilget godkjenning til tre søkere for begrenset bruk av natriumdikromat. Tilsvarende vedtak er nå fattet av Miljødirektoratet.

Krav om godkjenning under REACH

Stoffer på REACH vedlegg XIV er underlagt krav om godkjenning og skal søkes erstattet med stoffer som har lavere helse- og/eller miljørisiko. Stoffene er forbudt å bringe i omsetning for bruk eller bruke uten innvilget godkjenning av EU-kommisjonen. Godkjenning kan gis for en begrenset periode etter en omfattende søknadsprosess og vurdering i kjemikaliebyrået ECHAs ekspertkomiteer.

Godkjenningsvedtaket omfatter stoffet og virksomhetene i tabellen nedenfor.

Miljødirektoratet er i henhold til EØS-avtalen forpliktet til å treffe tilsvarende vedtak innen 30 dager etter EU-kommisjonens avgjørelse. Tilsvarende vedtak er nå fattet av Miljødirektoratet.

Kommisjonens vedtak i fulltekst (følg lenken List of authorisation decisions)

 Stoff

Virksomhet

Detaljer om bruk (ECHA)

Natriumdikromat

Jacobs Douwe Egberts DE GmbH

Dr Otto Suwelack Nachf. GmbH & Co. KG

Europeenne de Lycophilisation SA

Bruk

 

Relaterte lenker

Tjenester og verktøy

Tema