Vedtak om søknad om godkjenning under REACH

EU-kommisjonen har innvilget godkjenning til seks søkere for begrenset bruk av kromtrioksid, kaliumdikromat og natriumdikromat, to søkere for begrenset bruk av 1,2-dikloretan og en søker for begrenset bruk av diglyme. Tilsvarende vedtak er nå fattet av Miljødirektoratet.

Krav om godkjenning under REACH

Stoffer som er ført opp på REACH vedlegg XIV er underlagt krav om godkjenning og skal søkes erstattet med stoffer som har lavere helse- og/eller miljørisiko. Stoffene er forbudt å bringe i omsetning for bruk eller bruke uten at en godkjenning er innvilget av EU-kommisjonen. Godkjenning kan gis for en begrenset periode etter en omfattende søknadsprosess og vurdering i kjemikaliebyrået ECHAs ekspertkomiteer. Les mer om krav om godkjenning i REACH.

Godkjenningsvedtakene omfatter stoffene og virksomhetene i tabellen nedenfor.

Miljødirektoratet er i henhold til EØS-avtalen forpliktet til å treffe tilsvarende vedtak innen 30 dager etter EU-kommisjonens avgjørelse. Tilsvarende vedtak er nå fattet av Miljødirektoratet. 

Kommisjonens vedtak i fulltekst (følg lenken List of authorisation decisions)

Stoff

Virksomhet

Om søknaden på ECHAs nettside

Kromtrioksid, kaliumdikromat, natriumdikromat i stoffblandinger

  1. Souriau sas
  2. Amphenol Limited
  3. Amphenol Socapex
  4. ITT Cannon
  5. Connecteurs Electriques Deutsch
  6. Tyco Electronics UK Ltd

Bruk 1

Bruk 2

Bruk 3

Bruk 4

Bruk 5

Bruk 6

Bruk 7

 

1,2-Dikloretan (EDC)

  1. H&R Ӧlwerke Schindler GmbH
  2. H&R Chemisch-Pharmazeutische Spezialitäten GmbH

Bruk

Diglyme [bis(2-metoksyetyl)eter]

Merck KGaA

Bruk

Tjenester og verktøy

Tema