Vedtak om søknader om godkjenninger under REACH

EU-kommisjonen har innvilget godkjenning til to søkere for begrenset bruk av kromtrioksid og en søker for begrenset bruk av trikloreten. Tilsvarende vedtak er nå fattet av Miljødirektoratet. Godkjenningen til bruk av trikloreten gjelder ikke bare søkeren men også etterfølgende brukere.

Krav om godkjenning under REACH

Stoffer som er ført opp på vedlegg XIV til det europeiske kjemikalieregelverket REACH er underlagt krav om godkjenning og skal søkes erstattet med stoffer som har lavere helse- og/eller miljørisiko. Stoffene er forbudt å bringe i omsetning for bruk eller bruke uten at en godkjenning er gitt av EU-kommisjonen. Slik godkjenning kan innvilges for en begrenset periode og etter en omfattende søknadsprosess og vurdering i kjemikaliebyrået ECHAs ekspertkomiteer.

Godkjenningsvedtaket omfatter stoffene og virksomhetene i tabellen nedenfor.

Miljødirektoratet er i henhold til EØS-avtalen forpliktet til å treffe tilsvarende vedtak innen 30 dager etter EU-kommisjonens avgjørelse. Tilsvarende vedtak er nå fattet av Miljødirektoratet.

Stoff

Virksomhet

Om søknaden på ECHAs nettside

Kromtrioksid

Topocrom GmbH

Bruk

Kromtrioksid

Clariant Produkte (Deutschland) GmbH

Bruk

Trikloreten

Blue Cube Germany Assets GmbH & Co. KG

Bruk 1

Bruk 2

Bruk 3

Bruk 4

Bruk 5


Plikter for etterfølgende brukere
Beslutningen om godkjenning innvilget til Blue Cube Germany Assets pålegger etterfølgende brukere en rekke plikter, se mer informasjon i kommisjonsbeslutningen. Alle etterfølgende brukere som benytter seg av en godkjenning som er innvilget til en virksomhet høyere opp i forsyningskjeden må melde fra til kjemikaliebyrået ECHA om dette. Meldingen må sendes innen tre måneder etter første levering av stoffet. Dette kravet gjelder også for norske virksomheter.  Godkjenningsnummeret som er tildelt skal føres opp på etiketten og angis i sikkerhetsdatabladet.

Bruk av trikloreten er ikke tillatt uten innvilget godkjenning
Siste frist for å søke om godkjenning til videre bruk av trikloreten var 21. oktober 2014 og bruken måtte opphøre 21. april 2016 hvis ikke en virksomhet eller virksomhetens leverandør hadde søkt om godkjenning. Norske virksomheter som bruker trikloreten, bør derfor undersøke med sin leverandør om det er søkt om godkjenning for bruken.

Kommisjonens øvrige vedtak i fulltekst (følg lenken List of authorisation decisions)

Relaterte lenker

Tjenester og verktøy

Tema