Følg stoffene dine hos ECHA

Du kan nå abonnere på varsel om regulatoriske endringer for stoffer som er viktige for din virksomhet.

ECHA har nylig tilrettelagt for at man via deres nettsider kan følge/abonnere på enkeltstoffer, og dermed få oppdatert informasjon om hvilke regulatoriske prosesser stoffene omfattes av.  Det må opprettes en bruker om man ikke har en bruker fra før i et av ECHAs systemer.

Tjenester og verktøy

Tema