Målrettet høring av forslag til harmonisert klassifisering for ti kobberforbindelser

Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) ber om kommentarer på forslaget, som er på  høring med kommentarfrist til 4. februar 2019.

ECHA ber om kommentarer til forslag til M-faktorer for langtids akvatisk virkning for ti kobberforbindelser oppført i forordning (EU) 2016/1179. Kommentarer sendes ECHA innen 4. februar. Mer informasjon og lenke til høringen hos ECHA.

Tema