Planer om strengere regulering av kjemikalier i EU

Kjemikaliebyrået ECHA informerer om nye planer om å foreslå forbud mot bruk av det perfluorerte stoffet, PFHxA.

Registry of Intentions (RoI)

er ECHAs register med informasjon om myndighetenes planer om fremtidig regulering av stoffer. Hensikten er å gjøre offentligheten, og spesielt berørte parter, oppmerksom på kommende forslag om å fareklassifisere stoffer, føre stoffer opp på kandidatlista under REACH eller forbud under REACH. Dette muliggjør tidlig forberedelse til å bistå med informasjon, og kommentering på offentlig høring senere i prosessen.

ECHAs Registry of Intentions (RoI) er nå oppdatert med informasjon om planer om å forby produksjon og distribusjon av undecafluorohexanoic acid (PFHxA) og dens salter og relaterte stoffer. I tillegg planlegges det å forby bruk av disse stoffene i produksjon og distribusjon som et annet stoff eller som en del av et annet stoff, som stoffblanding og i produkter i en gitt konsentrasjon.

Les mer hos ECHA

Relaterte lenker

Tjenester og verktøy

Tema