Vedtak for søknad om godkjenning under REACH

EU-kommisjonen har innvilget godkjenning til sju søkere for begrenset bruk av kromtrioksid, 1,2-dikloretan og diglyme. Tilsvarende vedtak er nå fattet av Miljødirektoratet.

Krav om godkjenning i REACH

Stoffer som er ført opp på REACH vedlegg XIV er underlagt krav om godkjenning og skal søkes erstattet med stoffer som har lavere helse- og/eller miljørisiko. Stoffene er forbudt å bringe i omsetning for bruk eller bruke uten at en godkjenning er innvilget av EU-kommisjonen. Godkjenning kan gis for en begrenset periode etter en omfattende søknadsprosess og vurdering i kjemikaliebyrået ECHAs ekspertkomiteer. Les mer om krav om godkjenning i REACH.

Godkjenningsvedtaket omfatter stoffene og virksomhetene i tabellen nedenfor.

Miljødirektoratet er i henhold til EØS-avtalen forpliktet til å treffe tilsvarende vedtak innen 30 dager etter EU-kommisjonens avgjørelse. Tilsvarende vedtak er nå fattet av Miljødirektoratet.

Kommisjonens øvrige vedtak i fulltekst (følg lenken List of authorisation decisions)

Stoff

Virksomhet

Om søknaden på ECHAs nettside

Kromtrioksid

Circut Foil Luxembourg SARL Bruk

1,2-dikloretan

emp Biotech GmbH Bruk
Diglyme Maflon S.P.A.

Bruk

Kromtrioksid 1: FN Herstal S.A. og Manroy engineering LTD 
2: FN Herstal S.A. og Browning Viana, Fabrica de Armas

1: Bruk

2: Bruk

 

Kromtrioksid Euro Cryospace France

 Bruk

1,2-dikloretan Grupa Lotos SA

 Bruk

Relaterte lenker

Tjenester og verktøy

Tema