Høye verdier av bromerte flammehemmere er blant annet funnet i storørret fra Mjøsa. Foto: Svein M. Fredriksen / Miljøverndepartementet

Bromerte flammehemmere

Bromerte flammehemmere en gruppe på omkring 75 ulike organiske stoffer som alle inneholder brom og virker hemmende på utvikling av brann. Produkter tilsettes
slike stoffer for at de skal bli mindre brennbare. En del bromerte flammehemmere er lite nedbrytbare i miljøet, kan oppkonsentreres i næringskjeden og er påvist i levende organismer og i morsmelk. Noen av stoffene har vist helse- og miljøskadelige effekter.

Relaterte lenker