Elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter) inneholder mange ulike stoffer, og noen av dem kan være helse- eller miljøskadelige. Foto: John Petter Reinertsen

EE-produkter

Bly, kvikksølv, kadmium, seksverdig krom, polybromerte bifenyler (PBB) og polybromerte difenyletere (PBDE) er forbudt i EU/EØS i noen elektriske og elektroniske produkter, blant annet kjøkkenutstyr, leker, mobiltelefoner og datamaskiner. Fram til 2020 vil forbudet gradvis utvides til å omfatte de fleste EE-produkter. Produktene skal være CE-merket for å vise at de oppfyller kravene. Regelverket for EE-produkter er i Norge innført i produktforskriften.

Tjenester og verktøy

Relaterte lenker