Endringer i bestemmelsene om farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter

Produktforskriften kap 2A gjennomfører EUs direktiv for elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter), 2011/65/EU (RoHS 2).

EU har nå vedtatt flere endringer knyttet til RoHS 2. Endringene som omfatter revisjon av unntak i vedlegg 1, er tatt inn i norsk regelverk og innebærer en harmonisering med EUs regelverk og ingen særnorske krav. Noen mindre regeltekniske endringer har også blitt gjort.

Relaterte lenker

Tema