Endringer i bestemmelsene om tungmetaller i kjøretøy

Produktforskriftens § 2-19 og vedlegg III til kapittel 2 gjennomfører EUs bestemmelser om tungmetaller i deler til kjøretøy. Krav om bly i visse batterier i og til kjøretøy har blitt endret for å gjennomføre endringer i regelverk i EU. Det er nå forbudt å bruke bly i fremdriftsbatterier til personbiler og varebiler typegodkjent fra og med 1. januar 2019. I tillegg har to av unntakene fra tungmetallbestemmelsene blitt splittet opp slik at anvendelsene senere kan fases ut på ulike tidspunkt når blyfrie alternativer blir tilgjengelige. Noen mindre regeltekniske endringer har også blitt gjort.

Forslaget innebærer en harmonisering med EUs regelverk og ingen særnorske krav.

Relaterte lenker

Tema