Produktregisteret er styresmaktene sitt register over kjemikal som blir importerte og produserte i Noreg. Foto: iStockphoto

Produktregisteret

Miljødirektoratet løsning for elektronisk deklarering til produktregisteret – Kjemikaliedeklarering – er tilgjengelig fra Altinn. Løsningen er laget for å ivareta sikker håndtering og lagring av data. 

For å kunne bruke løsningen må virksomheten ha et norsk organisasjonsnummer, og den som skal utføre oppgaven med å deklarere til produktregisteret må ha et norsk fødselsnummer eller et D-nummer. Virksomheter som ikke har norsk organisasjonsnummer må fortsatt bruke papirskjema. Konsulenter som utfører deklareringsoppgaven for en virksomhet med norsk organisasjonsnummer kan bruke systemet dersom de gis tilgang via oppdragsgiver.

Les brukerveiledningen for mer informasjon om nødvendige tilganger og rettigheter i Altinn, og hvordan komme i gang.

Tjenester og verktøy

Relaterte lenker