Produktregisteret er styresmaktene sitt register over kjemikal som blir importerte og produserte i Noreg. Foto: iStockphoto

Produktregisteret

Produktregisteret er styresmaktene sitt register over farlege kjemikal i Noreg og blir drifta av Miljødirektoratet. Opplysningane blir brukte blant anna til styresmaktene sin kontroll med kjemikal, risikoanalysar knytta til kjemiske stoff og i samanheng med akutte hendingar.

Deklareringsskjema og meldingsskjema for biocider sendes til: 
Produktregisteret ved Miljødirektoratet
Postboks 6257 Etterstad, 0603 Oslo

Tjenester og verktøy

Relaterte lenker