Gebyrer

Gebyrer

Dataene i produktregisteret brukes som grunnlag for myndighetenes gebyr for kontroll med farlige kjemikalier. Dette er altså et kontrollgebyr og ikke et registreringsgebyr. For mer informasjon, se §§ 10-13 i deklareringsforskriften.

For gebyrer knyttet til biocider henvises det til § 4 i biocidforskriften og til § 10 i deklareringsforskriften.

Kjemikalier som tilfredsstiller krav om forenklet deklarering får kun ett gebyr. Dette gjelder også hvis kjemikaliene deklareres hver for seg, men da må Miljødirektoratet få beskjed om at det er samme kjemikalie og at gebyrfritak ønskes

Oppgi riktig fakturaadresse

For at faktureringen av årlig gebyr skal gå så automatisk som mulig, må vi ha riktig fakturaadresse og referanse. Denne informasjonen må dere selv sende oss ved å logge inn i Kjemikaliedeklarering til produktregisteret. Gå til fane Forsiden, og underfane Din kontaktinformasjon.

Det som legges inn i feltet Deres referanse vil komme med på fakturaen, og bør inneholde informasjon som gjør at fakturaen automatisk blir betalt hos dere. Det kan være et navn, et referansenummer eller noe annet som forklarer at det dreier seg om kjemikaliegebyr til myndighetene.

Når endringer er gjort, husk å klikke på "Send inn på nytt".