Gebyrer

Dataene i produktregisteret brukes som grunnlag for myndighetenes gebyr for kontroll med farlige kjemikalier. Dette er altså et kontrollgebyr og ikke et registreringsgebyr. For mer informasjon, se §§ 10-13 i deklareringsforskriften.

For gebyrer knyttet til biocider henvises det til § 4 i biocidforskriften og til § 10 i deklareringsforskriften.

Kjemikalier som tilfredsstiller krav om forenklet deklarering får kun ett gebyr. Dette gjelder også hvis kjemikaliene deklareres hver for seg, men da må Miljødirektoratet få beskjed om at det er samme kjemikalie og at gebyrfritak ønskes

Oppgi riktig fakturaadresse

For at faktureringen av årlig gebyr komme til riktig mottaker, må vi ha riktig fakturaadresse og referanse. Denne informasjonen registrerer og oppdaterer virksomheten selv inne i kjemikaliedeklarering til produktregisteret.

Det som legges inn i feltet "Deres referanse" vil komme med på fakturaen, og bør inneholde informasjon som gjør fakturaen lett å identifisere hos dere. Det kan være et navn, et referansenummer eller noe annet som forklarer at det dreier seg om kjemikaliegebyr til myndighetene.

Når endringer er gjort, husk å klikke på "Send inn på nytt".