Hvem og hva brukes opplysningene i produktregisteret til?

Alle norske myndigheter kan få tilgang til dataene i produktregisteret ved tjenstlig behov, enten via direkte tilgang eller ved forespørsel til Miljødirektoratet. Noen autoriserte medarbeidere i Direktoratet for Arbeidstilsynet, Arbeidstilsynets distriktskontor i Oslo, Giftinformasjonen og Miljødirektoratet har direkte tilgang til all informasjon i produktregisteret.

Data fra produktregisteret blir blant annet brukt til:

  • Myndighetenes kontroll av faremerking og kjemikaliedokumentasjon
  • Risikoanalyser knyttet til kjemiske stoffer og ulike bruksområder
  • Fremskaffe statistikk for myndighetene
  • Råd og veiledning i forbindelse med akutte forgiftninger
  • Planlegging og gjennomføring av kontroller av importører, produsenter og omsettere av kjemiske produkter
  • Regelverksutvikling
  • Internasjonalt arbeid

Følgende direktorater og institutter er blant brukerne av opplysninger fra produktregisteret: