Råvare – sammensetningsopplysninger fra produsent

En råvare eller en stoffblanding som inngår som komponent i sammensetningen til et annet kjemisk produkt kan registreres og få et eget deklarasjonsnummer. Andelen (vektprosenten) vil variere og i noen tilfeller tilsvare 100 prosent av det deklareringspliktige kjemikaliet.

Kravet til fullstendige opplysninger for deklareringspliktige kjemikalier omfatter også fullstendig sammensetningsopplysninger for stoffblanding(er) som brukes i fremstilling av det kjemikalie som er deklareringspliktig.

Fordi mange virksomheter ikke ønsker å gi fullstendig sammensetningsopplysninger til sine kunder kan de sende opplysningene direkte til oss. Nøyaktighetskravene er de samme som for deklareringspliktig kjemikalier.

Kjemikalier som er registrert som råvare eller sammensetning til et kjemisk produkt får et eget deklarasjonsnummer.

Det kan henvises til en råvare eller delprodukt i en sammensetning på følgende måter: Hvis komponenten er gitt med et deklarasjonsnummer skal i tillegg navn på råvare og produsent oppgis.

Registrering skal skje elektronisk via Altinn. Firma som ikke har tilgang til elektronisk løsning, kan kontakte Miljødirektoratet ved å sende e-post til produktregisteret for nærmere veiledning.