Sikkerheten i produktregisteret

Virksomheten er selv ansvarlig for å angi hvilke opplysninger som er forretningshemmeligheter ved deklarering av kjemikaliene.

Forretningshemmeligheter som blir sendt inn til produktregisteret blir håndtert på en sikker måte.

Sikkerhetsrutinene for drift av og bruk av data i produktregisteret baserer seg på beskyttelsesinstruksen (instruks for behandling av dokumenter som trenger beskyttelse av andre grunner enn nevnt i sikkerhetsloven med forskrifter).

Miljøverndepartementet har oppnevnt et Sikkerhetsutvalg for produktregisteret som skal ha et særlig ansvar for å føre tilsyn med at sikkerhetsbestemmelsene overholdes. Næringslivet er representert i utvalget. Utvalget skal være rådgiver i tillegg til å kontrollere de administrative, systemtekniske og fysiske sikkerhetstiltak i produktregisteret og hos brukerne av data i produktregisteret.