Miljødirektoratets tilsyn med kjemikalier i 2017

Miljødirektoratet fører tilsyn med importører, produsenter og forhandlere av kjemikalier. Vi kontrollerer at kjemikaliene er tillatt å omsette i Norge, at de er registrert i produktregisteret, at sikkerhetsdatabladene er av tilstrekkelig god kvalitet og at de er merket med korrekte og tilstrekkelige opplysninger. 

Miljødirektoratet kontrollerer kjemikalier som benyttes av forbrukere (både helse- og miljøaspekter) i tillegg til industrielle kjemikalier (miljøpåvirkning). Markedskontrollen gjennomføres hos importører, produsenter og forhandlere av kjemikalier, inkludert kontroll av nettbutikker. Vi velger ut tilsynsobjekter på bakgrunn av flere kilder: Produktregisteret, data fra toll, samt bekymringsmeldinger og andre typer varsler.

Totalt kontrollerte Miljødirektoratet nesten 9000 kjemikalier ved 211 kontroller hos importører, produsenter og forhandlere av kjemikalier i 2017. Kontrollene avdekket flere avvik på regelverket for fareetiketter og sikkerhetsdatablad sammenlignet med tidligere år. 

Les hele rapporten på kjemikalietilsyn i 2017 her.

Tema