Tilstanden på den lokale lufta skal varsles bedre. Foto: Linn Bryn Jacobsen/Miljødirektoratet

Varsling av lokal luftkvalitet

Vi åpner en testversjon av en landsdekkende varslingstjeneste for lokal luftkvalitet onsdag 30. januar 2019. Her får du informasjon om det er lite, moderat, høy eller svært høy luftforurensning –og ulike grupper av befolkningen kan få helseråd. 

Luftsamarbeid mellom fem etater

Miljødirektoratet

Statens vegvesen

Meteorologisk instituttet

Helsedirektoratet

Folkehelseinstituttet

Testversjonen av Luftkvalitet i Norge ble åpnet for kommunene fra 1. november 2018, og åpnes for alle fra 30. januar 2019. Nettadressen er https://luftkvalitet.miljostatus.no 

Målet med varsling av luftkvalitet

  • Publikum skal få vite hvordan luftkvaliteten er der de oppholder seg og bor.
  • Kommunene skal få oversikt over luftkvaliteten i sin kommune for å kunne vurdere tiltak.

I første omgang vil nitrogendioksid (NO2), og svevestøv (PM10 og PM2.5) og bakkenær ozon (O3) være inkludert i varslingen.

Tjenesten vil bli utviklet videre basert på brukererfaringer og utvides med flere tjenester. Disse skal gjøre det enklere for kommuner og andre ansvarlige å sikre at luftkvaliteten er god nok.

Data fra den nye tjenesten gjøres dessuten tilgjengelig for alle via datagrensesnitt (API-er) og det blir mulig å bake komponenter fra tjenesten inn i andre nettsider (embedding). Dette vil gjøre det mulig for kommunen selv, eller andre aktører, å synliggjøre tjenesten på egne nettsider dersom ønskelig.

Det blir ikke varslet om luftkvaliteten via sms- og epostvarsler i testversjonen.

Denne siden oppdateres.

Arrangementer om den nye tjenesten

17. september 2018 arrangerte vi et faglig seminar for kommuner om varslingstjenesten. 

14.-15. november 2018 i Oslo: Bedre byluft-forum

13. desember 2018 arrangerte vi webinar for kommuner om varsling av lokal luftkvalitet

Kommende arrangementer annonseres i nyhetsbrev fra Miljøkommune.

KONTAKT

Spørsmål kan sendes til: luft@miljodir.no 

Tema

Relaterte lenker