Oversikt marine naturtyper

Kartleggingen av marine naturtyper omfatter i alt tolv naturtyper og tre nøkkelområder for spesielle arter. I tillegg er det en generell adgang til å kartlegge naturtyper som har spesiell lokal betydning. Kartleggingen av naturypene er forankret i DN håndbok 19. Kartlegging av marint biologisk mangfold, revidert utgave. På denne siden finner du en oversikt over de ulike naturtypene.