Miljøovervåking region III 2016. Hovedrapport

Denne rapporten presenterer resultatene fra den regionale miljøundersøkelsen i Region III, mai - juni 2016. Etter innledningen og kapitlene som beskriver feltarbeidet og metodene som er brukt, er resultatene for de regionale stasjonene presentert og diskutert. Etter dette følger presentasjon og diskusjon av resultatene fra hvert enkelt felt som er med i Region III. En status for miljøforholdene og trendene i regionen er gitt på slutten av rapporten.

I tillegg til denne hovedrapporten foreligger det sammendragsrapporter på norsk og engelsk. Alle rådata fra undersøkelsen er tilgjengelig i appendiks.

Undersøkelsen er utført av Akvaplan-niva AS med ALS Laboratory Group Norway som underleverandør. Laboratoriene er akkreditert.


Type:
Overvåkingsrapport
Språk:
NB

Publisert:
07.03.2018 00:00:00
Forfatter:
Hans-Petter Mannvik, Ingar H. Wasbotten, Hector Andrade
Opphav:
Akvaplan-niva AS, ALS Laboratory Group Norway
Omfang:
263 sider

Last ned
Dokumentformat: .pdf