Miljøovervåking i region IX, 2017. Sammendragsrapport/summary report

Overvåkingsundersøkelsen i Region 9 i Barentshavet 2016 er utført i fellesskap av DNV GL (tidligere Det Norske Veritas) og SINTEF MOLAB, og koordinert av Statoil v/ Linn Pedersen og Rolf Chr. Sundt.

Rapporten beskriver resultatene av de kjemiske/fysiske analysene av sjøbunnsedimentene samt analyser av bløtbunnssamfunnet ved Snøhvit og Goliat. I tillegg er det gjort visuell inspeksjon langs en rørledningstrasé på Snøhvit.

On behalf of Statoil and Eni DNV GL have conducted environmental monitoring in Region 9 - Finnmark. The purpose of the regional surveys is to study environmental effects from petroleum activities on each field and over a larger area.

The survey included sediment sampling on Snøhvit and Goliat and visual inspection along a pipeline route at Snøhvit.


Type:
Overvåkingsrapport
Språk:
NB/EN

Publisert:
07.03.2018 00:00:00
Forfatter:
Linn Pedersen og Rolf Chr. Sundt
Opphav:
DNV GL og SINTEF MOLAB
Omfang:
39 sider

Last ned
Dokumentformat: .pdf