Rapporter fra programmet Havforsuringsovervåking

Rapporter fra programmet Havforsuringsovervåking og rapporter om havforsuring fra det avsluttede Tilførselsprogrammet.

Monitoring ocean acidification in Norwegian seas in 2017

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-1072 | Utgiver: Havforskningsinstituttet, NIVA, Uni Research

05.07.18 This is the annual report from 2017 based on the program: ‘Monitoring ocean acidification in...

Overvåking av havforsuring i norske farvann i 2016

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-776 | Utgiver: Havforskningsinstituttet, Uni Reasearch, NIVA

14.09.17 Denne rapporten gjelder undersøkelser av havforsuring i 2016 utført av Havforskningsinstituttet...

Havforsuring i vestlandsfjorder og CO2-variabilitet i Lofoten

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-642 | Utgiver: Miljødirektoratet m.fl.

13.01.17 Rapporten viser resultater fra to ulike studier av havforsuring i norske fjorder.

Overvåking av havforsuring i norske farvann

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-218 | Utgiver: HI, NIVA UniResearch

12.10.16 Rapporten gjelder undersøkelser av havforsuring som er utført av IMR, NIVA og UNI på oppdrag fra...

Kunnskapsstatus for havforsuring i fjorder langs Vestlandskysten

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-426 | Utgiver: Uni Research og Universitetet i Bergen

28.06.16 Rapporten gjelder en undersøkelse  av havforsuring i et fjordsystem på Vestlandet. Målingene er...

Overvåking av havforsuring i norske farvann i 2015

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-573 | Utgiver: IMR. NIVA, UNI

28.06.16 Rapporten viser resultater fra undersøkelser av havforsuring i norske havområder utført i 2015 av...

Overvåking av havforsuring i norske farvann i 2014

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-357 | Utgiver: Havforskningsinstituttet, Uni Research, Norsk institutt for vannforskning

02.07.15 Denne rapporten gjelder undersøkelser av havforsuring som er utført av Havforskningsinstituttet...

Havforsuring og opptak av antropogent karbon i de Nordiske hav, 1981-2013

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M244 | Utgiver: Uni Research, Havforskningsinstituttet og Universitetet i Bergen

04.02.15 Den økende mengden karbondioksid i atmosfæren påvirker havet, og for å forstå hva som skjer er de...

Tilførselsprogrammet 2012 : Overvåking av havforsuring av norske farvann

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-3043 | Utgiver: Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

25.06.13 Denne rapporten gjelder undersøkelser av havforsuring som er utført av IMR, NIVA og BCCR på oppdr...

Tilførselsprogrammet 2011. Overvåking av forsuring av norske farvann

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2936 | Utgiver: Klif

06.07.12 Denne rapporten gjelder undersøkelser av havforsuring som er utført av IMR, NIVA og BCCR i oppdra...