Rapporter fra programmet Klima, ozon og atmosfæriske forurensninger

Listen viser rapporter fra programmet Klima, ozon og atmosfæriske forurensninger.

Monitoring of greenhouse gases and aerosols at Svalbard and Birkenes in 2016 - Annual report

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-871 | Utgiver: NILU, Miljødirektoratet

The report summaries the activities and results of the greenhouse gas monitoring at the Zeppelin...

Monitoring of long-range transported air pollutants in Norway, Annual Report 2016

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-780 | Utgiver: NILU

21.09.17 Denne rapporten omhandler resultater fra overvåkningsprogrammet for langtransportert forurenset...

Monitoring of long-range transported air pollutants in Norway, annual report 2015

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-562 | Utgiver: NILU

04.08.14 This report presents results from the monitoring of atmospheric composition and deposition of air...

Deposition of major inorganic compounds in Norway 2007-2011

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2992 | Utgiver: NILU

07.02.13 Avsetning av svovel og nitrogenforbindelser i Norge i perioden 2007-2011 er beregnet på basis av...

Overskridelser av tålegrenser for forsuring og nitrogen for Norge –

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2991 | Utgiver: Klif

05.02.13 NIVA har på oppdrag fra Klif beregnet overskridelser a tålegrensene for forsuring i ferskvann og...

Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør. Årsrapport - Effekter 2011

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2934 | Utgiver: NIVA

30.01.13 Rapporten presenterer resultater fra 2011 og trender gjennom tid for overvåking av luft, vann, og...

Overvåking av langtransporterte forurensninger 2011. Sammendragsrapport

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2933 | Utgiver: NIVA

22.06.12 Rapporten presenterer sammendrag av resultatene for 2011 fra tre overvåkingsprogrammer: “Overvåki...

Atmosfærisk nedfall av tungmetaller i Norge - Landsomfattende undersøkelse i 2010

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2859 | Utgiver: Klif

28.03.12 Den geografiske fordelingen av atmosfærisk nedfall av tungmetaller i Norge er kartlagt i 2010 ved...

Overvåking av langtransporterte forurensninger 2010: Sammendragsrapport

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2792 | Utgiver: Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

19.10.11 Rapporten presenterer sammendrag av resultatene for 2010 fra tre overvåkingsprogrammer: “Overvåki...

Overvåking av langtransportert luft og nedbør: Årsrapport - effekter 2010

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2793 | Utgiver: Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

19.10.11 Rapporten presenterer resultater fra 2010 og trender gjennom tid for overvåking av luft, vann, og...

Monitoring of the atmospheric ozone layer and natural ultraviolet radiation. Annual report 2010

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2837 | Utgiver: NILU

14.09.11 Rapporten presenterer måledata for totalozon, vertikalfordelingen av ozon og UV-stråling over...

Overvåking av langtransporterte forurensest luft og nedbør. Årsrapport - Effekter 2001

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-1900 | Utgiver: NIVA

28.02.02 Rapporten presenterer resultater fra 2001 og trender gjennom tid for overvåking av vann, jord og...

Overvåking av langtransporterte forurensninger 2004. Sammendragsrapport

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2105 | Utgiver: Norsk institutt for vannforskning

25.02.05 Rapporten presenterer sammendrag av resultatene for 2004 fra tre overvåkingsprogrammer: “Overvåki...

Greenhouse monitoring at the Zeppelin station. Annual report 2008

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2633 | Utgiver: Norsk institutt for luftforskning

23.06.10 Rapporten presenterer aktiviteter og måleresultater fra klimagassovervåkingen ved Zeppelinobserva...

Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør. Årsrapport - Effekter 2009

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2696 | Utgiver: Norsk institutt for luftforskning

21.12.10 Rapporten presenterer resultater fra 2009 og trender gjennom tid for overvåking av luft, vann, og...

Overvåking av langtransporterte forurensninger 2009. Sammendragsrapport

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2663 | Utgiver:

16.06.10 Rapporten presenterer sammendrag av resultatene for 2009 fra tre overvåkingsprogrammer: Overvåkin...

Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør. Årsrapport - Effekter 2008.

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2546 | Utgiver: Norsk institutt for vannforskning

19.10.10 Rapporten presenterer resultater fra 2008 og trender gjennom tid for overvåking av luft, vann, og...

Overvåking av langtransporterte forurensninger 2008. Sammendragsrapport

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2527 | Utgiver: Norsk institutt for vannforskning

15.06.09 Rapporten presenterer sammendrag av resultatene for 2008 fra tre overvåkingsprogrammer: Overvåkin...

Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør. Årsrapport - effekter 2007

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2439 | Utgiver: Norsk institutt for luftforskning

19.11.08 Rapporten presenterer resultater fra 2007 og trender gjennom tid for overvåking av luft, vann, og...

Overvåking av langtransporterte forurensninger 2007. Sammendragsrapport

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2422 | Utgiver: Norsk institutt for luftforskning

08.08.08 Rapporten presenterer sammendrag av resultatene for 2007 fra tre overvåkingsprogrammer: Overvåkin...

Monitoring of the atmospheric ozone layer and natural ultraviolet radiation. Annual report 2007

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2541 | Utgiver: Norsk institutt for luftforskning

15.09.09 Rapporten presenterer måledata for totalozon, vertikalfordelingen av ozon og UV-stråling over...

NILUs feltstasjoner for korrosjon. Miljø- og korrosjonsmålinger 2004-2006. Datarapport

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2324 | Utgiver: Norsk institutt for luftforskning

05.12.07 Denne rapporten viser klima og korrosjon på NILUs feltstasjoner i årene 2004-2006. Rapporten har...

Overvåking av langtransporterte forurensninger 2006. Sammendragsrapport

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2274 | Utgiver: Norsk institutt for luftforskning

16.07.07 Denne rapporten presenterer sammendrag av resultatene for 2006 fra tre overvåkingsprogrammer:...

Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør. Årsrapport - Effekter 2005

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2205 | Utgiver: Norsk institutt for luftforskning

11.01.08 Rapporten presenterer resultater fra 2005 og trender gjennom tid for overvåking av luft, vann, og...