Rapporter om overvåking av langtransporterte forurensninger

Monitoring of long-range transported air pollutants in Norway, Annual Report 2016

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-780 | Utgiver: NILU

21.09.17 Denne rapporten omhandler resultater fra overvåkningsprogrammet for langtransportert forurenset...

Monitoring of long-range transported air pollutants in Norway, annual report 2015

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-562 | Utgiver: NILU

04.08.14 This report presents results from the monitoring of atmospheric composition and deposition of air...

Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør. Atmosfærisk tilførsel, 1995

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-1347 | Utgiver: NILU

16.06.97

Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør. Atmosfærisk tilførsel, 1996

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-1458 | Utgiver: NILU

15.06.98

Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør. Atmosfærisk tilførsel, 1998

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: Ta-1654 | Utgiver: NILU

08.05.00 Rapporten beskriver resultatene fra 1998, og disse er sammenlignet med tidligere år.

Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør Atmosfærisk tilførsel, 1999

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-1725 | Utgiver: NILU

08.05.00 Rapporten beskriver resultatene fra 1999, og disse er sammenlignet med tidligere år.

Monitoring of long-range transported air pollutants in Norway, annual report 2014

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-367 | Utgiver: NILU

23.10.15 This report presents results from the monitoring of atmospheric composition and deposition of...

Monitoring of long-range transported air pollutants in Norway, annual report 2013

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-203 | Utgiver: NILU

02.12.14 The present report presents results from the monitoring of atmospheric composition and deposition...

Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør. Atmosfæriske tilførsler, 2012

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-3 | Utgiver: NILU

02.07.13 NILU utfører overvåking av luft- og nedbørkjemi under ulike overvåkingsprogrammer ved en rekke...

Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør. Atmosfæriske tilførsler, 2011

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2940 | Utgiver: NILU – Norsk institutt for luftforskning

06.06.12 NILU utfører overvåking av luft- og nedbørkjemi under ulike overvåkingsprogrammer ved en rekke...

Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør 2010

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2812 | Utgiver: NILU – Norsk institutt for luftforskning

19.10.11 NILU utfører overvåking av luft- og nedbørkjemi under ulike overvåkingsprogrammer ved en rekke...

Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør. Atmosfærisk tilførsel, 2009

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2664 | Utgiver: Norsk institutt for luftforskning

07.12.10 NILU utfører overvåking av luft- og nedbørkjemi under ulike overvåkingsprogrammer ved en rekke...

Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør. Atmosfærisk tilførsel, 2008

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2522 | Utgiver: Norsk institutt for luftforskning

11.11.09 NILU utfører overvåking av luft- og nedbørkjemi under ulike overvåkingsprogrammer ved en rekke...

Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør. Atmosfærisk tilførsel, 2007

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2423 | Utgiver: Norsk institutt for luftforskning

08.08.08 NILU utfører overvåking av luft- og nedbørkjemi under ulike overvåkingsprogrammer ved en rekke...

Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør. Atmosfærisk tilførsel, 2006

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2268 | Utgiver: Norsk institutt for luftforskning

16.07.07 Rapporten presenterer resultater fra overvåkingen av luft- og nedbørkjemi i 2006. Rapporten tar...

Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør. Atmosfærisk tilførsel, 2005

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2180 | Utgiver: Norsk institutt for luftforskning

02.08.06 Rapporten presenterer resultater fra overvåkingen av luft- og nedbørkjemi i 2005. I rapporten...

Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør – Atmosfærisk tilførsel, 2004

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2021 | Utgiver: NILU

20.09.05 NILU utfører overvåking av luft- og nedbørkjemi under ulike overvåkingsprogrammer ved en rekke...

Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør. Atmosfærisk tilførsel, 2003

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2033 | Utgiver: Norsk institutt for luftforskning

15.06.04 NILU utfører overvåking av luft- og nedbørkjemi under ulike overvåkingsprogrammer ved en rekke...

Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør. Atmosfærisk tilførsel, 2002

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-1968 | Utgiver: Norsk institutt for vannforskning

15.11.04 NILU utfører overvåking av luft- og nedbørkjemi under ulike overvåkingsprogrammer ved en rekke...

Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør. Atmosfærisk tilførsel, 2001

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-1882 | Utgiver: NILU

07.07.03 Rapporten beskriver resultatene fra 2001, og disse er sammenlignet med tidligere år.

Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør. Atmosfærisk tilførsel, 2000.

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-1804 | Utgiver: Norsk institutt for luftforskning

21.09.01 NILU utfører overvåking av luft- og nedbørkjemi under ulike overvåkingsprogrammer ved en rekke...

Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør. Atmosfærisk tilførsel, 1999

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-1725 | Utgiver: NILU

06.11.00 Rapporten beskriver resultatene fra 1999, og disse er sammenlignet med tidligere år.

Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør : atmosfærisk tilførsel, 1998

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-1654 | Utgiver:

11.01.00 Rapporten presenterer resultater fra overvåkingen av luft- og nedbørkjemi i 1998.

Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør : atmosfærisk tilførsel 1997

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-1564 | Utgiver:

22.05.00 Den atmosfæriske tilførselen av forurensende forbindelser overvåkes ved måling av kjemiske...

Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør : atmosfæriske tilførsler, 1996

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-1458 | Utgiver:

22.05.00 NILU utfører overvåking av luft- og nedbørkjemi under ulike overvåkingsprogrammer ved en rekke...

Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør : atmosfæriske tilførsler, 1995

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-1347 | Utgiver:

22.05.00 Årsmiddelkonsentrasjonene av sterk syre, svovel- og nitrogenkomponenter i nedbøren var høyest lan...

Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-1274 | Utgiver:

22.05.00 Rapporten oppsummerer forsuringsstatus for 1994, og gjør rede for målinger av nitrat og ammonium,...

Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør : årsrapport 1993

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-1134 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

22.05.00 Rapporten presenterer resultatene fra overvåkingen i 1994, det er også utgitt et kort sammendrag...

Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør : årsrapport 1991

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-0903 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

18.05.00 Årsmiddelkonsentrasjonen av sulfat, sterk syre, tungmetaller i nedbøren og luftens svovelinnhold...

Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør : årsrapport 1990

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-0783 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

18.05.00

Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør : årsrapport 1989

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-0721 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

18.05.00 Årsmiddelkonsentrasjoner av sulfat og sterk syre (pH), bly, kadmium og sink i nedbøren, samt...

Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør : årsrapport 1988

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-5192 | Utgiver:

18.05.00 Rapporten presenterer resultatene fra overvåkingen av langtransportert forurenset luft og nedbør ...

Overvåking av langtransportert luft og nedbør : årsrapport 1987

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-0642 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

18.05.00