Lomvibestanden har gått dramatisk tilbake i Barentshavet. Foto: Kim Abel, naturarkivet.no

Barentshavet og Lofoten

Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten er blant verdens rikeste og reneste, men er også mer sårbare enn områder lenger sør i Norge. Det stilles derfor strengere krav til at virksomhet som drives her, ikke skal skade miljøet.De viktigste konklusjonene om miljøtilstanden i Barentshavet og Lofoten er at forurensningsnivået er lavt. Samtidig knyttes det bekymring til at havforsuring og havtemperatur øker og utbredelsen av havis avtar.

I 2006 vedtok Stortinget en forvaltningsplan som skal bevare økosystemene og sikre bærekraftig bruk av ressursene i området. Planen oppdateres med jevne mellomrom, første gang i 2011.

Arbeidet med forvaltningsplanen for Barentshavet og Lofoten har vært ledet av Norsk Polarinstitutt, men fra 2014 opprettes det et faglig forum som skal jobbe på tvers av alle havområdene. Miljødirektoratet er utpekt til å lede forumet, som skal bestå av direktorater og rådgivende institusjoner som er involvert i forvaltningsplanene.